CENNÍK
  • MYO TERAPIA             40
  • GYROTONIC®            30
  • GYROKINESIS®       12
  • SOFIOTERAPIA           40
 
(terapia je v trvaní 55 minút)